COVB

Actualitat/ Notícies

Com canviar la vostra situació col·legial: exercent o no exercent?

29/09/2023

A la web del COVB, àrea dels col·legiats, i dins de l’apartat de serveis trobareu tota la informació necessària, tràmits i documents que cal aportar i omplir quan un professional canvia de situació tant si passa de no exercent a exercent o a l’inrevés.

Us recordem que si esteu col·legiats com a persona no exercent, no consteu d’alta a la pòlissa de responsabilitat civil professional i que és una obligació disposar d’aquesta cobertura si treballeu en alguna de les modalitats de la Veterinària.

Accés a la informació del tràmit en aquest enllaç:
https://www.covb.cat/serveis-a-veterinaris/servei/canvi-de-situacio-de-no-exercent-a-exercent/