COVB

Actualitat/ Notícies

Aprovat el pressupost 2022 a l’Assemblea General Ordinària i la renovació del CVPA a l’Extraòrdinaria del Col·legi

26/11/2021

El passat dimecres 24 de novembre es varen celebrar l’Assemblea General Ordinària  i l’Extraordinària de persones col·legiades en format híbrid, presencial i telemàtic. Seguint l’ordre del dia, es varen aprovar els següents assumptes: l’Acta de l’Assemblea General Ordinària anterior de 30.06.2021, el pressupost i les quotes del COVB 2022 i la nova composició del Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals.

Podeu consultar l’Acta aprovada i el pressupost a la web del COVB.