COVB

Actualitat/ Notícies

Aprovada la memòria d’activitats i de gestió econòmica, així com la liquidació de pressupostos del COVB de l’any 2022 a l’Assemblea General Ordinària

02/06/2023

El dimecres 31 de maig es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de persones col·legiades en format híbrid: presencial i telemàtic. Seguint l’ordre del dia, es varen aprovar els següents assumptes: l’Acta de l’Assemblea General Ordinària anterior (celebrada el 23 de novembre del 2022), la memòria d’activitats i de gestió econòmica, així com la liquidació de pressupostos del COVB de l’any 2022.

També es van presentar els comptes auditats per una empresa auditora externa i, per primera vegada, un informe de sostenibilitat del COVB signat també per una consultora externa.

Podeu consultar l’acta aprovada de l’Assemblea General Ordinària del 23 de novembre del 2022 i les memòries a la web del COVB.