COVB

Actualitat/ Notícies

Obrim un procés de selecció dels membres del nou Comitè Científic del COVB

29/02/2024

El termini de presentació de candidatures per a formar part d’aquest Comitè finalitza el dia 28 de març de 2024. (Veure Anunci de Convocatòria)

Totes les persones col·legiades que vulgueu presentar la vostra candidatura heu d’enviar una petició juntament amb el vostre currículum professional segons el formulari adjunt. Podeu presentar-les presencialment al COVB o per correu electrònic: covb@covb.cat.

Per a seleccionar els membres es tindrà en compte el barem de criteris objectius que us annexem que inclou formació, experiència professional i publicacions, etc.

 

Objectius i actuacions del Comitè:

Els principals objectius del Comitè són:

  • Impulsar la formació continuada científica
  • Facilitar l’accés i el coneixement actualitzat als nous estudis científics
  • Transparència en la selecció de ponents del més alt nivell
  • Emetre informes i dictàmens basats en l’evidència científica
  • Promoure emissió d’informes científics necessaris: foment de protocols d’actuació veterinària
  • Divulgar el coneixement veterinari als mitjans
  • Presentar anualment una proposta formativa i una memòria econòmica

Per a més informació, podeu consultar a la pàgina Web el Reglament regulador d’aquesta comissió: ENLLAÇ

 

REGLAMENT REGULADOR