COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització certificat CEXGAN per a moviments gats i gossos a Colòmbia

05/04/2024

A partir de l’1 d’abril de 2024 entra en vigor l’ASE-3505 per al moviment de gossos i gats de companyia a Colòmbia d’emissió exclusiva en digital. En conseqüència el llistat de referència s’ha actualitzat amb aquesta nova entrada i es publicarà una nota actualitzada per a substituir l’anterior.

Respecte a la certificació digital, recomanem recordar aquestes indicacions als propietaris dels animals: és aconsellable disposar de l’arxiu del certificat en la memòria del dispositiu mòbil de manera que no requereixi connexió a internet, així com portar una impressió simple en paper del certificat digital a fi d’evitar contratemps per problemes de bateria o pèrdua/deterioro del dispositiu, aquesta impressió mostrarà les dades com el Codi Segur de Verificació i el codi QR que sempre podran comprovar les autoritats de destí. Recordeu que en l’enllaç Código Seguro de Verificación – Sede Electrónica (mapa.gob.es) es pot descarregar el certificat d’exportació, amb el que, les autoritats de destí podrien obtenir el document oficial de certificació digital.

Actualment, també estan en vigor aquestes certificacions digitals:

  • ASE-3293 gossos i gats al Japó.
  • Certificat Genèric gossos i gats a EEUU.
  • ASE-2985 gossos i gats a Gran Bretanya.
  • ASE-2889 ocells de companyia a Gran Bretanya