COVB

Actualitat/ Notícies

“Stop influença” per a la prevenció de l’IAAP

05/11/2022

Durant l’any 2021 i actualment durant el 2022, Europa està patint la major epidèmia d’Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aus de corral observada fins el moment. En total, fins el setembre de 2022, s’han notificat uns 2467 focus en aus de corral (havent-se de sacrificar al voltant de 47,7 milions d’aus de corral d’explotacions afectades), 3573 focus en aus salvatges i 187 en aus captives.

A nivell de l’Estat espanyol, la situació és equivalent. Durant el darrer any (setembre 2021 fins a 26 d’octubre de 2022) s’ha produït un total de 111 focus d’IAAP en aus salvatges (dels quals 7 s’han produït a Catalunya), 36 en aus de corral i 3 en aus captives notificats durant el 2022. Els focus en aus de corral han causat la matança de més de 342.000 animals i la mort d’aproximadament 800.000 (segons les dades registrades a RASVE). Sou coneixedors que el degoteig de casos no s’ha aturat durant l’estiu, malgrat fins ara el període de tardor-hivern s’hagi considerat el de major risc, per la seva coincidència amb la migració hivernal de les aus salvatges del nord i centre d’Europa.

Amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar a les persones titulars d’explotacions avícoles, tant comercials com d’autoconsum, així com als/a les veterinaris/àries de la situació de risc en la que ens trobem i de la importància d’aplicar mesures de bioseguretat per protegir les seves granges de la IAAP,  des del Servei de Prevenció en Salut Animal hem elaborat una infografia que complementa un tríptic sobre registre i bioseguretat en explotacions d’autoconsums d’aus. Ambdós els adjuntem en aquest correu.

Tanmateix cal tenir en compte la importància i obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia tant per part dels veterinaris/àries com dels/de les titulars d’explotacions avícoles davant la presència d’aquests signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).

Us fem arribar els documents que han preparat des de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Stop Influença
Tríptic: La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya