COVB

Actualitat/ Notícies

Situació de la malaltia Hemorràgica Epizoòtica al sud-oest de l’Estat

22/07/2023

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha emès una nota informativa sobre la situació de la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica que afecta cérvols o altres cèrvids salvatges o també en menor mesura en remugants domèstics a les Comunitats Autònomes del sud-oest de l’Estat.

Tot i que a Catalunya no s’ha informat de cap cas, cal estar atents a la simptomatologia de la malaltia (febre, debilitat, desgana i pèrdua de l’instint de fugida) i mantenir un bon nivell de vigilància passiva a través de la comunicació immediata a l’Autoritat Competent de qualsevol sospita de malaltia.

Adjuntem la nota informativa d’actualització de la situació del Ministeri.