COVB

Actualitat/ Notícies

Recordatori de l’ús de dicloflenac després de la mort d’un voltor negre

11/06/2021

El Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera de la Generalitat de Catalunya ha enviat aquesta nota recordatòria sobre l’ús del diclofenac després del primer cas documentat de mort a Catalunya d’un voltor per intoxicació per diclofenac. També ha estat el primer cas a Europa. Es tracta d’un voltor negre de 5 mesos que es va trobar mort al seu niu a l’Espai Natural Protegit de la Serra de Boumort (Lleida) el mes de setembre de 2020. El voltor negre és una espècie “vulnerable” d’acord al Catálogo Español de Especies Amenazadas i el 96% de la població europea de voltor negre es troba a Espanya.

Hi ha dos medicaments veterinaris autoritzats a Espanya que contenen diclofenac i estan subjectes a prescripció veterinària: DICLOVET 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE i DOLOFENAC 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE. Atesa l’elevada toxicitat del diclofenac en els voltors, la fitxa tècnica d’aquests medicaments estableix que no es poden prescriure ni administrar als animals susceptibles d’entrar a la cadena alimentària de la fauna salvatge, que inclou tant animals que poden acabar en canyets com animals criats en extensiu. Així mateix, en cas de mort o sacrifici d’animals tractats amb aquests medicaments, les seves carns no poden estar a l’abast de la fauna salvatge.

Us recordem la Nota informativa publicada per l’AEMPS: Precauciones sobre la prescripción y administración de los medicamentos veterinarios que contienen diclofenaco autorizados en España. I trobareu més informació al següent enllaç: First diclofenac intoxication in a wild avian scavenger in Europe.