COVB

Actualitat/ Notícies

Ràpid avenç de la Malaltia hemorràgica epizoòtica

22/09/2023

Segons la darrera nota informativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació sobre nous focus confirmats de malaltia hemorràgica epizoòtica, totes les províncies peninsulars excepte Girona i Barcelona es consideren zones restringides.
Per això, us recordem que en els moviments des de zona restringida cap a zona lliure durant el període d’activitat vectorial s’han de complir els següents requisits:

  • Moviments per vida d’animals reproductors: bovins sense símptomes, animals (qualsevol espècie) i vehicle de transport desinsectat.
  • Moviments per vida d’animals d’engreix: bovins sense símptomes, animals (qualsevol espècie) i vehicle de transport desinsectat.
  • Moviments a escorxador: bovins sense signes clínics i vehicle de transport desinsectat.

En funció del moviment, la certificació dels requisits la farà el veterinari/ària clínic/a o el propi ramader/a i el responsable del transport. El responsable d’aquestes declaracions i els models de declaració/certificats es poden trobar i descarregar des de la pàgina web del DACC.

D’altra banda, donada la ràpida expansió de la malaltia, us recordem la importància d’estar amatents i comunicar qualsevol sospita de malaltia als serveis veterinaris oficials per tal que es puguin prendre mostres i enviar-la als laboratoris oficials.

Adjuntem la nota informativa del MAPA amb la relació dels nous focus confirmats de malaltia hemorràgica epizoòtica.