COVB

Actualitat/ Notícies

Ràpid avenç de la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica cap a Catalunya

08/09/2023

La Malaltia Hemorràgica Epizoòtica ha fet un avenç molt ràpid cap al nord de la península Ibèrica durant aquest estiu, cosa que ha comportat l’ampliació progressiva del nombre de províncies amb restriccions de moviments d’intercanvi intracomunitari de remugants per a vida i en algunes exportacions.

El MAPA ha detectat recentment nous focus en les CCAA d’Astúries i Cantàbria, comunitats que no havien declarat focus anteriorment. Amb aquests nous focus la malaltia hemorràgica epizoòtica es troba molt a prop de Catalunya i no és d’estranyar que properament es notifiqui algun nou focus que comporti restriccions de moviments a alguna província de Catalunya o, bé, es detecti algun cas sospitós.

Per això, la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia, demana a totes les persones col·legiades, particularment a les que treballen amb remugants, que estiguin alerta i comuniquin qualsevol sospita de malaltia als serveis veterinaris oficials per tal que puguin prendre mostres i enviar-les als laboratoris oficials.

Adjuntem una fitxa informativa elaborada pel Departament amb les dades més rellevants d’aquesta malaltia, així com, un document més extens elaborat per la Fundació Basca per la Seguretat alimentària (ELIKA).

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos al Servei de Prevenció en Salut Animal: salutanimal.daam@gencat.cat.