COVB

Actualitat/ Notícies

Presència del virus del Nil Occidental

30/08/2021

El Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya alerta que s’ha detectat la presència del Virus del Nil Occidental mitjançant la tècnica RT-PCR en mosquits vectors. Els  mosquits van ser capturats amb una trampa especifica de captura de mosquits vectors i analitzats al laboratori del IRTA – CReSA dins del marc del component de vigilància entomològica del Programa de vigilància del virus del Nil Occidental. La trampa es va ubicar a una explotació al municipi de Riudoms, Baix Camp (Tarragona).

Davant d’aquest resultat, s’ha avisat al Departament de Salut i als serveis veterinaris oficials dels Serveis territorials del DACC a Tarragona per tal de reforçar la vigilància amb l’objectiu de determinar l’expansió del virus a la zona. Pel que fa als propietaris i veterinaris d’èquids, cal estar alerta i en el cas que aparegui algun èquid amb simptomatologia nerviosa, especialment a la zona del Baix Camp, és molt important que s’enviïn mostres a l’IRTA – CReSA i informeu als Serveis Veterinaris Oficials del DACC.

En el cas que es detecti a Catalunya una sospita clínica de Febre del Nil Occidental (VNO)1 en èquids, el veterinari clínic que s’ocupa del cas ho ha de notificar i prendre mostres dels animals sospitosos, i enviar-les amb avís previ al laboratori del CReSA. Aquestes mostres hauran d’anar acompanyades del full de tramesa degudament emplenat en el qual es sol·licita l’anàlisi laboratorial pel VNO i s’hauran de prendre i enviar seguint els procediments que a continuació es detallen.

En els següents links hi trobareu el Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres.

Recordar que la mesura de prevenció de la Febre del Nil Occidental tant en humans com en èquids, és evitar la picada de mosquits mitjançant l’ús de desinsectants o repel·lents de mosquits autoritzats per aquesta finalitat en instal·lacions i animals o en cas que sigui factible, col·locant mosquiteres a les obertures exteriors de les quadres de cavalls.