COVB

Actualitat/ Notícies

Nous positius en Virus del Nil Occidental

22/11/2022

L’11 de novembre, el Laboratori Central de Veterinària d’Algete, va confirmar la detecció, mitjançant la tècnica RT-PCR, del Virus del Nil Occidental (VNO) de llinatge 2 en un nou astor (Accipiter gentilis) localitzat al municipi de Torres de Segre (Segrià). L’au va ser mostrejada en el marc del component de vigilància passiva en aus silvestres del Programa de vigilància del VNO a Catalunya.

Es recomana als propietaris/es i veterinaris/àries d’èquids, estar alerta i en el cas que aparegui algun èquid amb simptomatologia nerviosa, especialment a la zona de l’Alt Camp, és molt important que s’enviïn mostres a l’IRTA – CReSA i informeu als Serveis Veterinaris Oficials del DACC.

En aquest sentit, adjuntem el Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb el Servei de Prevenció en Salut Animal (salutanimal.daam@gencat.cat).