COVB

Actualitat/ Notícies

Nous focus a Catalunya de Llengua Blava S8

21/06/2024

Amb data 20 de juny, el Servei de Prevenció en Salut Animal, informa que s’han declarat a RASVE dos focus més de Llengua Blava a Catalunya. Es tracta de dues explotacions d’oví de carn, situades a la comarca del Pla de l’Estany, que tenien algun animal amb signes clínics compatibles amb la malaltia. Et cas el Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat també que es tracta del serotip 8 del virus de la llengua blava.

D’aquesta manera, ja són 3 els focus confirmats oficialment pel Laboratori Nacional de Referència d’Algete a Catalunya.

Amb la declaració d’aquests dos nous focus, la zona restringida no s’ha vist modificada i continua englobant tots els municipis de les províncies de Girona i Barcelona. Cal estar amatents davant l’aparició de signes clínics compatibles amb aquesta malaltia i, en cas que sigui així, posar-ho en coneixement dels SVO de l’OC tant aviat com sigui possible.

En la zona restringida es continuen duent a terme inspeccions clíniques en explotacions d’oví i boví, acompanyades d’una presa de mostres per tal de valorar l’extensió de la malaltia i establir mesures de control. En el transcurs d’aquestes inspeccions ja s’han detectat noves sospites arran de signes clínics o resultats laboratorials que caldrà confirmar pel LNR.

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per vectors, en aquest cas algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, i que pot afectar a remugants domèstics i salvatges. Donada la via de transmissió, l’única manera de reduir el risc d’aparició en una explotació o disseminació dins del ramat és l’aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d’animals i instal·lacions, així com eliminar o reduir llocs de cria de larves de Culicoides).

Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos al Servei de Prevenció en Salut Animal: salutanimal.daam@gencat.cat