COVB

Actualitat/ Notícies

Nous casos d’Influença aviària a Catalunya

14/07/2023

El Servei de prevenció en Salut Animal informa que en data 11 de juliol de 2023, el Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat HAN/H5 en diverses zones de Catalunya.

 • Baix Penedès:
  • Cunit:1 xatrac comú (Sterna hirundo) amb resultat positiu IAAP H5N1
  • El Vendrell: 1 xatrac comú (Sterna hirundo) amb resultat positiu a IAAP H5 ( no s’ha determinat la Neuraminidasa)
 • Priorat:
  • Marçà: 1 falcó peregrí (Falco peregrinus) amb resultat positiu IAAP H5N1
 • Maresme:
  • Arenys de Mar: 1 xatrac comú (Sterna hirundo) amb resultat positiu IAAP H5N1

A la zona de 10 km al voltant de la localització de les aus, s’han adoptat les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la comunicació de la sospita (03/07/2023).