COVB

Actualitat/ Notícies

Nou cas d’Influença aviària d’alta patogenicitat en aus silvestres al Pla d’Urgell

24/03/2023

El Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en 2 gavines rialleres (Larus ridibundus) localitzades als municipis Vila-Sana i Linyola al Pla d’Urgell.

A la zona de 10 km al voltant de la localització de les aus, s’han adoptat les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la comunicació de la sospita.

Adjuntem document Excel amb els municipis afectats pel radi 10 km al voltant del focus i on s’indica si pertanyen addicionalment a Zona d’Especial Risc (Annex II) o Zona d’Especial Vigilància (Annex III).

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Prevenció en Salut Animal salutanimal.daam@gencat.cat