COVB

Actualitat/ Notícies

Es retira l’autorització de l’ús de diòxid de titani (E171) en productes alimentaris

21/01/2022

L’Agència de salut Pública Catalana recorda que s’ha publicat Reglament (UE) 2022/63 de la Comissió, de 14 de gener de 2022, pel qual es retira l’autorització de l’ús del colorant diòxid de titani (E 171) en productes alimentaris. El Reglament entrarà en vigor el vintè dia següent al de la seva publicació.

Trobareu la informació més extensa al següent enllaç del web de l’ACSA.

Cal tenir en compte també que per alimentació animal,  el 30.11.2021 es va publicar el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2090 de la Comissió , de 25 de novembre de 2021, relatiu a la denegació d’autorització del diòxid de titani com a additiu en pinsos per a totes les espècies animals.