COVB

Actualitat/ Notícies

El Servei de Sanitat Animal de la Generalitat de Catalunya, ha declarat a data del 10 de juny, el primer focus de Llengua Blava a Catalunya des de l’any 2009

14/06/2024

L’explotació afectada és un establiment d’oví d’aptitud càrnia del municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany). Tant bon punt el veterinari clínic ho va posar en coneixement dels SVO, es va procedir a inspeccionar l’explotació i a prendre mostres d’animals clínicament afectats. Les mostres es van trametre al LaSAC i van ser analitzades mitjançant PCR de Llengua Blava, obtenint un resultat positiu i enviant mostres al Laboratori Nacional de Referència per aquesta malaltia, que va confirmar la malaltia i que es tractava del serotip 8.

Arran d’aquesta detecció s’ha establert una zona restringida al voltant de l’explotació afectada, que integra totes les comarques de les províncies de Girona i Barcelona.

En aquesta zona es duran a terme inspeccions clíniques i, si escau, presa de mostres d’animals amb signes clínics compatibles amb la malaltia per tal de valorar l’extensió de la malaltia i establir mesures de control. Entre aquestes mesures, s’estableix la vacunació obligatòria dels animals d’espècies sensibles (boví i oví), així com mesures de control de moviments.

Us recordem que la llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per vectors, en aquest cas algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, i que pot afectar a remugants domèstics i salvatges. Donada la via de transmissió, l’única manera de reduir el risc d’aparició en una explotació o disseminació dins del ramat és l’aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d’animals i instal·lacions, així com eliminar o reduir llocs de cria de larves de Culicoides).

Us preguem estar amatents davant l’aparició de signes clínics compatibles amb aquesta malaltia i, en cas que sigui així, posar-ho en coneixement dels SVO de l’OC tant aviat com sigui possible.

Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a la bústia del Servei de Prevenció en Salut Animal: salutanimal.daam@gencat.cat