COVB

Actualitat/ Notícies

Declarat un focus de Malaltia hemorràgica Epizoòtica a Castella la Manxa

07/06/2024

El Servei de Prevenció en Salut Animal informa de la declaració del primer focus de Malaltia hemorràgica Epizoòtica d’aquesta temporada a l’Estat Espanyol, en concret a Castella la Manxa.

Es recomana als/les veterinaris/àries, sobretot els/les que treballen en el sector de remugants, estar amatents davant l’aparició de signes clínics compatibles amb la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica i, en cas que sigui així, posar-ho en coneixement dels SVO de l’OC i realitzar la presa de mostres corresponent per a confirmar o descartar la malaltia.

Us recordem que a la UE no existeix cap vacuna autoritzada per aquesta malaltia, per la qual cosa, donat que aquesta es transmet per picada d’un insecte vector (Culicoides spp.), l’única manera de reduir-ne el risc és l’aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d’animals i instal·lacions), així com eliminar o reduir els llocs de cria de larves de Culicides.

Us adjuntem la nota informativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i un document de recomanacions.

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al Servei de Prevenció en Salut Animal: salutanimal.daam@gencat.cat