COVB

Actualitat/ Notícies

Declarat el segon focus de Malaltia hemorràgica Epizoòtica a Galícia

21/06/2024

El Servei de Prevenció en Salut Animal informa de la declaració del segon focus de Malaltia hemorràgica Epizoòtica d’aquesta temporada a l’Estat Espanyol en concret a Galícia.

Es recomana als/a les veterinaris/àries, sobretot els/les que treballen en el sector de remugants, estar amatents davant l’aparició de signes clínics compatibles amb la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica i, en cas que sigui així, posar-ho en coneixement dels SVO de l’OC i realitzar la presa de mostres corresponent per a confirmar o descartar la malaltia.

Us recordem que l’única manera de reduir-ne el risc és l’aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d’animals i instal·lacions), així com eliminar o reduir els llocs de cria de larves de Culicides.

A partir d’ara, el Servei de Prevenció en Salut Animal només informarà dels focus més propers o que afectin directament alguna comarca de Catalunya. Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a salutanimal.daam@gencat.cat

Adjuntem la nota informativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.