COVB

Actualitat/ Notícies

Declaració oficial de la malaltia de la influença aviària a Catalunya

17/02/2023

A conseqüència de la confirmació el 10 de febrer de 2023, dels resultats positius de les proves per a la detecció d’influença aviària fetes pels laboratoris nacionals de referència d’una mostra corresponent a galls dindi d’engreix d’una explotació del terme municipal d’Arbeca (Lleida), la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la declaració oficial de la malaltia de la influença aviària a Catalunya, i ha delegat les competències en el titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia en matèria de declaració dels focus i adopció de les mesures de lluita contra la influença aviària necessàries.

Podeu llegir la RESOLUCIÓ ACC/403/2023, de 14 de febrer, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç.