COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmat d’un cas de Virus del Nil en èquids a l’Alt Camp

22/10/2022

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia informa que en data 14 d’octubre, el Laboratori Central de Veterinària d’Algete, ha confirmat la detecció d’IgM enfront del virus del Nil Occidental (VNO), mitjançant ELISA de captura, en un èquid a l’Alt Camp. La detecció d’aquest cas, s’ha realitzat dins del marc de l’activació del Programa d’Alerta, prevenció i control del virus del Nil Occidental a Catalunya en hostes animals, en motiu de la detecció del VNO en dos astors localitzats també a l’Alt Camp i de la confirmació d’un cas humà de FNO a Reus.

Pel que fa als propietaris/es i veterinaris/àries d’èquids, cal que estiguin alerta i en el cas que aparegui algun èquid amb simptomatologia nerviosa, especialment a la zona de l’Alt Camp, és molt important que s’enviïn mostres a l’IRTA – CReSA i informin els Serveis Veterinaris Oficials del DACC.

Adjuntem el Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb el Servei de Prevenció en Salut Animal (salutanimal.daam@gencat.cat).