COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació IAAP H5N1 en aus salvatges a Castelló d’Empúries

30/06/2023

La Direcció general d’Agricultura i Ramaderia informa que el Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en un Xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis) localitzat al municipi de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

A la zona de 10 km al voltant de la localització de les aus, s’han adoptat les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la comunicació de la sospita (06/06/2023). S’ha sol·licitat també la col·laboració del cos d’Agents Rurals per tal d’intensificar la vigilància passiva en aus salvatges a tot el territori de Catalunya i especialment al radi de 10 km al voltant d’on es va localitzar les aus positives a IAAP H5N1.

Adjuntem document Excel amb els municipis afectats pel radi de 10 km al voltant del focus i on s’indica si pertanyen a Zona d’Especial Risc (Annex II) o Zona d’Especial Vigilància (Annex III).