COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació d’Influença aviària d’alta patogenicitat en aus salvatges a la Noguera

18/03/2023

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia informa que en data 08/03/2023 el Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en 3 ànecs (Anser anser) i una cigonya (Ciconia ciconia) localitzats al municipi de Penelles a la Noguera.  

A la zona de 10 km al voltant de la localització de les aus, s’han adoptat les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la comunicació de la sospita (23/02/2023).

Adjuntem el document amb els municipis afectats pel radi 10 km al voltant del focus i on s’indica si pertanyen addicionalment a Zona d’Especial Risc o Zona d’Especial Vigilància.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Prevenció en Salut Animal salutanimal.daam@gencat.cat.