COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació de casos de VNO a les comarques del Segrià i Pla d’Urgell

13/11/2022

En data 28 d’octubre, el Laboratori Central de Veterinària d’Algete, ha confirmat la detecció, mitjançant la tècnica RT-PCR, del Virus del Nil Occidental (VNO) de llinatge 2 en tres astors (Accipiter gentilis) localitzats als municipis d’Alpicat i Torres de Segre (Segrià) i Bellvís (Pla d’Urgell). A partir de les mostres d’un quart astor localitzat a Vila-Seca (Tarragonès), s’han obtingut resultats no concloents.

La detecció d’aquests casos s’ha realitzat dins del marc de vigilància en aus silvestres del Programa de vigilància del Virus del Nil Occidental.

Pel que fa als propietaris/es i veterinaris/àries d’èquids, cal estar alerta i en el cas que aparegui algun èquid amb simptomatologia nerviosa és molt important que s’enviïn mostres a l’IRTA – CReSA i informar els Serveis Veterinaris Oficials del DACC.

En aquest sentit, adjuntem el Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres.
Recordar que la mesura de prevenció de la Febre del Nil Occidental tant en humans com en èquids, és evitar la picada de mosquits mitjançant l’ús de desinfectants o repel·lents de mosquits autoritzats per aquesta finalitat en instal·lacions i/o animals o en cas que sigui factible, col·locant mosquiteres a les obertures exteriors de les quadres de cavalls.

Addicionalment , és important aplicar mesures a les explotacions i els seus voltants per tal de controlar la presència de mosquits vectors:

  1. Evitar punts d’acumulació d’aigua com tolls, recipients amb aigua, rodes, fugues d’aigua, etc. per evitar punts de cria de mosquits. Tapar o col·locar del revés tots els objectes que puguin acumular aigua.
  2. En cas de basses, abeuradors, etc. buidar-los periòdicament.
  3. Cobrir pous, dipòsits d’aigua, etc. els quals no es puguin buidar de forma periòdica.

En el cas dels èquids es recomana també la vacunació dels animals enfront el VNO amb vacunes autoritzades.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Servei de Prevenció en Salut Animal (salutanimal.daam@gencat.cat).