COVB

Actualitat/ Notícies

Avaluació Ràpida de Risc de la primera detecció de grip aviària A(H5N1) en humans a Espanya

07/10/2022

Des del Ministerio de Sanidad, ens han fet arribar l’Avaluació Ràpida de Risc de la primera detecció de grip aviària A(H5N1) en humans a Espanya. El 27 de setembre es va confirmar la detecció de grip aviària A(H5N1) en una mostra respiratòria d’un treballador asimptomàtic, en el context de les accions de control i detecció precoç desenvolupades entorn d’un focus d’ocells infectats d’una explotació. Encara que no es pot descartar que es tracti d’una contaminació de la mucosa nasal o faríngia, seguint el principi de precaució, s’han pres les mesures de salut pública oportunes per a evitar la transmissió a altres persones.

Us deixem l’Avaluació Ràpida de Risc amb més informació.