COVB

Actualitat/ Notícies

Autodeclaració d’Espanya com a país lliure de la influença aviària d’alta patogenicitat.

17/04/2023

En aquest enllaç de la web de l’Organització Mundial de Sanitat Animal, a l’apartat dedicat a autodeclaracions d’estatus sanitaris, trobareu l’autodeclaració d’Espanya com a país lliure de la influença aviària d’alta patogenicitat amb data 11 de març de 2023.