COVB

Actualitat/ Notícies

Aixecament de les mesures enfront de la Influença Aviària

11/05/2023

Segons ha comunicat el MAPA, es procedeix a l’aixecament de les mesures adoptades el passat 20 de desembre de 2022 per la salvaguarda enfront de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP). Aquesta  acció s’ha determinat a partir de la finalització del període de migració d’aus hivernants i de la valoració de l’evolució de la situació epidemiològica durant les darreres setmanes a Europa i l’Estat Espanyol, on Catalunya va estar d’acord un cop valorada també l’evolució de la situació epidemiològica al nostre territori.

L’aixecament de les mesures, establertes als articles 4.3 i 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006, està adreçada a tots els municipis inclosos en els seus annexos II (Zona d’Especial Risc)  i III (Zona d’Especial Vigilància).

En aquest sentit, no s’ha notificat cap focus d’IAAP en aus silvestres durant les darreres 3 setmanes en tot l’Estat. Pel que fa a aus de corral, el darrer focus notificat va ser el notificat a Arbeca el passat mes de febrer. En l’àmbit Europeu el nombre de focus declarats també s’ha reduït substancialment tant en aus silvestres com en aus de corral.

No obstant això, és important no abaixar la guàrdia i extremar les mesures de bioseguretat a les explotacions ramaderes. En aquest sentit i per tal que en pugueu fer difusió de nou, us tornem a enllaçar la infografia #stopinfluençaaviaria i el vídeo que es publica periòdicament per les xarxes socials del DACC.

Evolució de la malaltia des de setembre de 2022, segons el MAPA:

 

En conseqüència, s’adopten les autoritzacions de les excepcions establertes a l’Ordre AMR 3301/2008, de manera que s’aixequen les següents mesures establertes a l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006:

  1. Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  2. Prohibida la producció d’aus de corral a l’aire lliure ( autorització si disposa de sistema per evitar el contacte directe i indirecte d’aus de corral amb aus silvestres en cas de sol·licitud).
  3. Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
  4. Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior requerits per motius de benestar quedaran prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  5. Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003).