COVB

Actualitat/ Notícies

Aixecades les restriccions del cas d’Influença aviària d’alta patogenicitat a Arbeca

18/03/2023

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia informa també que en relació amb el focus d’Influença aviària d’alta patogenicitat en aus de corral confirmat el passat 10 de febrer en el municipi d’Arbeca (Lleida), el dissabte 11 de març es van aixecar les mesures de restricció de moviments d’animals i productes, imposades a la Zona de restricció (radi de 10 km al voltant de l’explotació afectada), un cop passats els 30 dies des de la neteja i desinfecció preliminars de l’explotació afectada i amb una evolució favorable de les condicions sanitàries.