COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització VNO: Nou cas d’un cavall a Castellar del Vallès

24/11/2023

El Servei de Prevenció en Salut Animal informa que el 17 de novembre el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha detectat anticossos IgM enfront VNO per la tècnica d’ELISA de captura, en la mostra d’un èquid d’una explotació de Castellar del Vallès (Vallès occidental). Aquest focus ha estat notificat a RASVE amb el número 2023/55.

El cavall va ser mostrejat dins el component de vigilància activa dissenyat en col·laboració amb el servei d’epidemiologia de l’IRTA-CReSA, i conseqüència de la sospita de circulació de VNO a la zona, per la detecció d’anticossos per ELISA en una gallina sentinella d’una explotació d’autoconsum situada a Castellar del Vallès (sospita finalment no confirmada). Aquest nou focus confirma la circulació del VNO en la zona nord dels focus que han afectat la comarca del Baix Llobregat durant l’any 2023.

Us annexem l’enllaç del Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres (Annex VIII. Sol·licitud d’anàlisi de la febre del Nil Occidental en èquids – vigilància passiva).