COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització Malaltia hemorràgica epizoòtica (MHE)

19/10/2023

El Servei de Prevenció en Salut Animal ha actualitzat la informació sobre la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica (MHE) a Espanya i confirma la declaració dels primers focus de la malaltia a les comarques del Pallars Sobirà i la Vall d’Aran, en els dos casos en explotacions de boví.

En conseqüència totes les províncies es troben dins l’àrea de restriccions de MHE per a comerç intracomunitari.

D’altra banda, donada la ràpida expansió de la malaltia, us recordem la importància d’estar amatents i comunicar qualsevol sospita de malaltia als serveis veterinaris oficials per tal que es puguin prendre mostres i enviar-la als laboratoris oficials.

Us recordem que a la UE no existeix vacuna autoritzada per a aquesta malaltia, per la qual cosa, donat que aquesta es transmet per picada d’un insecte vector (Culicoides spp.) l’única manera per tal de reduir-ne el risc d’aparició en una explotació o disseminació dins del ramat és l’aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d’animals i instal·lacions, així com eliminar o reduir llocs de cria de larves de Culicides).

Adjuntem nota informativa del MAPA