COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització Malaltia Hemorràgica Epizoòtica (MHE): primer focus declarat a l’Alt Urgell

06/11/2023

La darrera nota informativa sobre la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica (MHE) que ha enviat el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació (MAPA) alerta del primer focus de la malaltia a la comarca de l’Alt Urgell.

Els veterinaris/àries col·legiats, especialment a aquells/lles que treballin amb remugants, cal que estiguin amatents davant l’aparició de signes clínics compatibles amb la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica en els animals i, en cas que sigui així, posar-ho en coneixement dels Serveis Veterinaris Oficials i realitzar la presa de mostres corresponent per a confirmar/descartar la malaltia.

A la UE no existeix vacuna autoritzada per a aquesta malaltia, per la qual cosa, donat que aquesta es transmet per picada d’un insecte vector (Culicoides spp.) l’única manera per a reduir el risc d’aparició en una explotació o disseminació dins del ramat és l’aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d’animals i instal·lacions,  així com eliminar o reduir llocs de cria de larves de Culicides).

Adjuntem Nota Informativa del MAPA.