COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització Febre del Nil Occidental: nou cas a Sant Boi de Llobregat

06/11/2023

Amb data 31 d’octubre el Servei de Prevenció en Salut Animal va informar al Ministeri d’Agricultura, Pesca a través de RASVE (focus núm. 2023/50) de la confirmació, el 26 d’octubre, de la detecció d’anticossos IgM i d’anticossos IgG en un cavall d’una explotació de Sant Boi de Llobregat, mostrejat en el marc de la vigilància passiva per sospita clínica.  Aquest nou focus s’inclou dins el radi de focus anteriors que han afectat la comarca del Baix Llobregat durant l’any 2023.

Aquesta  troballa ha estat possible gràcies a la comunicació per part d’un veterinari clínic de la sospita clínica d’un èquid amb signes compatibles amb FNO.

Cal que els propietaris/es i veterinaris/àries d’èquids, continuïn alerta, i en el cas que aparegui algun èquid amb simptomatologia nerviosa s’enviïn mostres a l’IRTA – CReSA i s’informi el més aviat possible als Serveis Veterinaris Oficials del DACC.

En aquest sentit, incloem enllaç del Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres (Annex VIII. Sol·licitud d’anàlisi de la febre del Nil Occidental en èquids – vigilància passiva).

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Servei de Prevenció en Salut Animal (salutanimal.daam@gencat.cat).