COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització Febre del Nil Occidental: Dos casos nous al Segrià

09/11/2023

  • El Laboratori Central de Veterinària d’Algete, va comunicar el 2 de novembre la confirmació del resultat positiu de l’IRTA-CReSA en la mostra d’un astor (Accipiter gentilis) sospitós, trobat a l’interior d’una granja de perdius de Benavent de Segrià. S’ha notificat a RASVE amb núm. 2023/51.

    En aquesta explotació, el Serveis Veterinaris Oficials realitzaran un mostreig en les perdius per descartar que la font de contagi pugui ser la pròpia granja. També es preveu realitzar una inspecció entomològica. Per a continuar la investigació sobre l’abast de circulació del VNO, es manté  la intensificació de la vigilància passiva en aus salvatges en el radi de 10 km al voltant de l’explotació.

  • També el 2 de novembre el Laboratori Central de Veterinària d’Algete va confirmar el resultat positiu de l’IRTA-CReSA en la mostra d’un astor localitzat a Alfarràs, a la ribera del riu Noguera Ribagorçana S’ha notificat a RASVE (núm. Focus 2023/52). S’intensifica la vigilància activa en l’àrea de 10 km al voltant del municipi d’Alfarràs.

Les dues troballes s’han produït a la comarca del Segrià, considerada endèmica. Per aquest motiu, i per la dificultat de trobar èquids que no hagin estat en contacte prèviament amb el VNO, no es realitzen actuacions de mostreig dins el component de vigilància activa en èquids. No obstant, la vigilància passiva és un component bàsic per al seguiment de la circulació vírica.

Cal que els propietaris/es i veterinaris/àries d’èquids, continuïn alerta, i en el cas que aparegui algun èquid amb simptomatologia nerviosa s’enviïn mostres a l’IRTA – CReSA i s’informi als Serveis Veterinaris Oficials del DACC.

Incloem enllaç del  Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres (Annex VIII. Sol·licitud d’anàlisi de la febre del Nil Occidental en èquids – vigilància passiva).

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Servei de Prevenció en Salut Animal (salutanimal.daam@gencat.cat).