COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització de la presència de VNO a Catalunya

29/09/2023

Actualitzem la informació facilitada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • Confirmació astor a Cambrils

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha comunicat en data 18 de setembre, la confirmació per PCR temps real de VNO de llinatge 2 en les mostres d’un exemplar de l’astor comú (Accipiter gentilis) localitzat al terme municipal de Cambrils (Baix Camp). Davant aquest nou resultat positiu, s’ha procedit a la seva notificació a RASVE, núm. 2023/35.
D’acord amb el Servei d’Epidemiologia de l’IRTA-CReSA, s’ha valorat que la zona del Baix Camp es pot considerar una zona endèmica. Per aquest motiu no es faran més actuacions de vigilància activa en cavalls.

  • Confirmació èquids a Viladecans

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha comunicat en data 20 de setembre, la confirmació per ELISA de captura a IgM enfront VNO de tres cavalls de l’explotació 8930BG de Viladecans (Baix Llobregat). S’ha notificat a RASVE, núm. 2023/36.

L’actuació principal serà intensificar la vigilància passiva en aus salvatges i cavalls, especialment a les comarques del Baix Camp i del Baix Llobregat. Incloem l’enllaç del Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres (Annex VIII. Sol·licitud d’anàlisi de la febre del Nil Occidental en èquids – vigilància passiva).