COVB

Actualitat/ Notícies

Serveis del COVB per a les persones col·legiades

26/07/2023

El Col·legi està compromès a donar el millor servei possible a les persones col·legiades per tal de defensar els seus interessos professionals i garantir la bona pràctica professional, per això tenim un ampli ventall de serveis que van de la formació a l’assessorament jurídic.

 • Formació contínua sobre una gran varietat de temes relacionats amb la professió.
 • Cobertura i assessoria jurídica a través de l’assegurança de responsabilitat civil. El Col·legi assessora i tramita les reclamacions de Responsabilitat Civil Professional (RCP) que reben les persones col·legiades de les persones usuàries dels serveis veterinaris.
 • Beques i ajuts de diferent tipologia:
  • Beques Ramon Turró: per a facilitar als nous graduats ampliar estudis a l’estranger.
  • Ajuts per formació: per a assistir a cursos d’àmbit estatal i millorar les seves competències.
  • Ajuts a la innovació: inclou conceptes com les despeses de digitalització i adaptació al programa de signatura electrònica de l’AIAC.
  • Ajusts per equipaments: per a fer front a les despeses de millores als centres veterinaris.
 • Programa Assís de Suport Emocional: A través de la Fundació Galatea, aquest programa  té com a objectiu tenir cura de la salut mental i emocional dels professionals veterinaris.
 • Borsa de treball: el Col·legi facilita un punt de trobada pels professionals que busquen feina i els que l’ofereixen.
 • Assessorament fiscal, comptable i laboral: L’any 2022 es van atendre 20 consultes en l’àmbit fiscal i 222 en l’àmbit comptable.
 • Assessorament jurídic, més de 400 consultes ateses l’any 2022.
 • Biblioteca especialitzada

Tanmateix, el COVB disposa de quatre comitès que treballen en 4 àmbits prioritaris de la professió.

 • Comitè de Deontologia, format per experts en deontologia, que resolen dubtes i problemàtiques sobre l’ofici.
 • Comitè assessor per a la clínica d’animals de companyia, que vetlla pel compliment del reglament per a l’exercici professional en clíniques de petits animals.
 • Comitè de Veterinaris per a la Protecció Animal, que dona assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb la protecció dels animals de companyia.
 • Comitè de la Veterinària de Granges, hem estat el primer Col·legi de l’Estat espanyol en crear un comitè especialitzat en animals de producció.

El Col·legi ofereix una xarxa professional per a compartir les preocupacions, els reptes i les alegries de la professió veterinària amb les altres persones col·legiades, i formar part d’una organització professional que vetlla pels interessos dels veterinaris i fer sentir la seva veu.