COVB

Actualidad/ Noticias

Nos reunimos con el Departament de Salut para hablar de la actualidad profesional

07/10/2020

La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Cori Escoda; el president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Ricard Parés; i el president Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona, Ramon Cedó, es van reunir ahir a Barcelona amb la Consellera del Departament de Salut, Alba Vergés; i amb el director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASP), Xavier Llebaria.

El Consell i els quatre col·legis ens devem al col·lectiu veterinari i en aquest comunicat resumim els punts que es van tractar durant la trobada celebrada ahir dimarts 29 de setembre, ja que creiem que són d’interès professional pel col·lectiu.

Per començar, la consellera de Salut i el director de l’ASP ens van agrair moltíssim la col·laboració dels veterinaris en la gestió i control de la COVID-19. Van destacar la implicació rebuda des de tots els àmbits del col·lectiu: veterinaris de producció, de salut i dels centres d’animals de companyia. Volem traslladar aquest reconeixement als col·legiats i col·legiades.

One Health

Els veterinaris treballem des de la perspectiva ONE HEALTH (Una sola Salut), ja que la salut humana, salut animal i la salut medi ambiental estan interrelacionades. Només sota aquest paraigua global es poden gestionar les pandèmies actuals. Vam expressar que hem trobat a faltar la figura dels veterinaris en el control de la COVID-19. Des d’ara ens agradaria ser part més activa i posem la nostra expertesa a la seva disposició.

Comitè expert en zoonosis

Es va acordar crear des del Consell un comitè d’experts en zoonosi per poder disposar de l’assessorament i coneixement dels veterinaris en qualsevol moment futur relacionat amb la COVID o amb qualsevol altre pandèmia o zoonosi que pugui aparèixer.

Formació pel col·lectiu

Hi ha un interès compartit per part nostre i del Departament de Salut de posar en marxa cursos de formació destinada als diferents àmbits del col·lectiu. En la reunió es va plantejar, per exemple, formació sobre l’ús d’antibiòtics i les resistències microbianes o una formació sobre aspectes de les exportacions. El propòsit és arrencar aviat aquests cursos, que evidentment aniran destinades a tot el col·lectiu.

Sobre malalties infeccioses

Vam subratllar la necessitat de disposar de dades sobre la situació de la Leishmània a Catalunya. La informació que podem aportar els veterinaris ha de permetre prendre decisions pel control de la malaltia. D’altra banda, vam exposar que l’OMS i la OIE s’han proposat erradicar la ràbia el 2030 i, per assolir aquest objectiu, cal que la vacunació contra la ràbia sigui obligatòria. És la manera d’aconseguir la immunitat de grup. Catalunya ha d’implantar les accions necessàries per assolir aquest objectiu.

Veterinaris del Departament de Salut

Són responsables dels controls sanitaris dels aliments d’origen animal: una feina essencial dins el col·lectiu, dins el Departament i molt rellevant per la salut pública de Catalunya. Hem traslladat a la Consellera la inquietud professional d’aquests veterinaris i hem acordat seguir postulant-nos per a modular futures negociacions professionals,   per posar en valor el paper del veterinari en la Salut Pública.

Col·legiació obligatòria

Els veterinaris del Departament són part  del col·lectiu i ens considerem una professió sanitària. Ens agradaria que el Departament conscienciés de l’obligatorietat de la col·legiació, una petició que s’està treballant amb funció pública.

Suport a IRTA-CReSA

Donem suport a Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CReSA) de l’institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Aquesta institució és un pilar per a la innovació i la investigació: els veterinaris ens recolzem en els seus estudis a l’hora d’articular la nostra formació i fonamentar els nostres coneixements. Per la seva rellevància dins el col·lectiu i també dins el Departament de Salut, creiem que cal col·laborar en el seu suport econòmic.

La presidenta,

Cori Escoda