COVB

COVB

Aviso legal

INTRODUCCIÓN

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa els usuaris que és titular del lloc web. D’acord amb el que exigeix l’article 10 de la Llei esmentada, COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa els usuaris de les dades següents:

RAÓ SOCIAL COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA
NIF Q0871001D
ADREÇA POSTAL REPUBLICA ARGENTINA 25 08023, BARCELONA
ADREÇA ELECTRÒNICA COVB@COVB.CAT
TELÈFONS 932112466
REGISTRE MERCANTIL Departament de justicia de la Generalitat de Catalunya. Núm. Inscripció 2539
OBJECTE PRINCIPAL Productes o serveis relacionats amb el sector de veterinària

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar pel lloc web de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, totes les condicions d’ús aquí establertes, sens perjudici de l’aplicació de la normativa de compliment legal obligat que correspongui en cada cas.

El lloc web de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén als aspectes següents:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • Qualsevol ús de la informació, els serveis i les dades oferts per COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA que sigui contrari a les presents condicions, a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic o que pugui suposar, de qualsevol altra manera, una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, i declara que no procedirà en cap cas a examinar ni exercir cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA no es fa responsable en cap cas dels danys eventuals que l’usuari pugui patir navegant per Internet.

MODIFICACIONS

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA es reserva el dret d’introduir les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el seu lloc web tant pel que fa als continguts d’aquest com en relació amb les condicions d’ús del web o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no se substitueixin vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) que són de titularitat de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA. Es tracta, per tant, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la que es faci en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o qualsevol part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA. Pot visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació que es transmet entre COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA i l’usuari.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per dur a terme la connexió d’una manera segura, cosa que es fa utilitzant claus preestablertes i codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanca.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA es reserva la facultat d’exercir les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre el conflicte a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb aquest fi les normes sobre jurisdicció i competència oportunes. COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es consideren formalitzats al lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es consideren formalitzats al lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia segons l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a través de l’enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Cuidamos de los tuyos