COVB

Actualidad/ Noticias

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es reuneix amb la delegada de govern per buscar sinèrgies i agilitar les exportacions d’origen animal

26/02/2021

  • Les exportacions d’origen animal creixen i durant el mes de gener del 2021 Espanya va exportar 217.521 tones de productes càrnics
  • Es presentar la gestió de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, la base de dades que conté gairebé un milió i mig d’animals inscrits

A la fotografia: El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Ricard Parés; i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

Barcelona, 22 de febrer del 2021

El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Ricard Parés, s’ha reunit recentment amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera per presentar la feina de les entitats i buscar sinèrgies que facilitin la feina del veterinari col·legiat.

En primer lloc, Ricard Parés va presentar a la delegada l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, AIAC, una base de dades creada pel Consell el 1987 amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable. L’AIAC facilita la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics extraviats o robats i compta ja amb gairebé un milió i mig d’animals inscrits.

D’altra banda, un dels punts centrals de la reunió han estat les exportacions d’origen animal que surten de Catalunya i d’Espanya. En aquest sentit, cal destacar les dades publicades al CEXGAN, que indiquen que durant el mes de gener del 2021 Espanya va exportar 217.521 tones de productes càrnics. La xifra és un 79% superior a la del gener del 2020, període en què es van exportar 121.246 tones de carn, com es veu a la taula següent.

 

Però és que a més hi ha hagut un increment en les exportacions de totes les carns, excepte les de boví:

  • porcí 202.102 tones -> +89%
  • oví i cabrum 1.110 tones -> +63%
  • aus 7.020 tones -> +7%
  • boví 2.011 tones -> -43%.

Pel que fa al destí de les exportacions, destaca la Xina, que s’ha convertit en el comprador per excel·lència de carn de porc. El passat mes de gener es van exportar a la xina 166.605 tones de carn, el que representa un increment del 124% respecte el mateix període de l’any anterior.

Totes les exportacions d’origen animal han d’estar certificades per un veterinari i tenint en compte l’elevat volum d’exportacions i que és un mercat en auge, des del Consell vam posar damunt la taula la necessitat d’agilitzar els tràmits sanitaris i de dotar els veterinaris de l’administració de tots els recursos possibles.

Tot i que la competència de mercats exteriors és del Ministeri, la gestió del professional veterinari està transferida. Per això, la delegada del govern espanyola es va fer plenament conscient de la realitat d’aquest mercat i durant la reunió es va acordar iniciar properes trobades amb personal tècnic especialitzat per tal de buscar la millor solució possible.

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i des del quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya seguim treballant per facilitar i millorar la feina del veterinari col·legiat.