COVB

Serveis a veterinaris

Ajudes als estudis i beques Ramón Turró

Un any més, es posa en marxa el procés de sol·licitud de les Beques Ramon Turró i els Ajuts del COVB. En aquesta nova edició cal destacar dues novetats. En primer lloc, la creació d’una nova categoria d’ajuts destinats a la millora i actualització dels equipaments dels centres veterinaris i, en segon, l’increment del pressupost per als Ajuts d’Innovació fins als 5.000 euros.

Aquestes són les beques i els ajuts disponibles:

Beques Ramon Turró: per a facilitar la formació teòrica i pràctica en entitats de reconegut prestigi a l’exterior. A les Beques es contemplen els sectors de la clínica de petits animals i animals exòtics, dels animals de granja, d’èquids, de la higiene alimentària i de la investigació veterinària. S’ofereixen tres beques dotades amb un màxim de 3.000 euros cadascuna.

Ajuts per a Cursos i Congressos: destinats a fer front a les despeses d’inscripció en cursos i congressos de veterinària realitzats a l’Estat durant l’any 2021. L’import de cada ajut no podrà superar el 50% del cost de la inscripció i serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total dels ajuts (9.000€).

Ajuts d’Innovació: inclou conceptes com les despeses de digitalització i adaptació al programa de signatura electrònica de l’AIAC, les despeses per a la compra de tauletes tàctils destinades a la signatura electrònica i qualsevol inversió que justifiqui la reducció de l’ús de paper. L’import de l’ajuda no pot superar el 50% del cost de la compra/despesa, i serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total de 5.000€.

Ajuts Millora i Actualització Centres Veterinaris: destinats a fer front a les despeses per a la realització de millores als centres veterinaris, com compres d’equipaments pel centre veterinari que contribueixin a millorar o ampliar els seus serveis, despeses per a la millora de les instal·lacions que contribueixin a millorar les condicions higiènicosanitàries i despeses per a la millora de la gestió i/o reducció de residus i la seguretat de les persones treballadores (per exemple: equips de protecció radiològica, líquids contaminants, etc.). L’import de l’ajut no pot superar el 50% del cost de la compra/despesa, i serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total de 5.000€.

Us adjuntem, a continuació, les bases i formularis de cada modalitat:

Recordeu que tant per a les Beques com per als Ajuts el termini de presentació finalitza el 31 d’octubre de 2022 i que les sol·licituds enviades per correu electrònic hauran d’anar obligatòriament signades amb certificat digital.

Més informació:
Mail: formacio@covb.cat
Telèfon: 932112466

 

DESIGNACIÓ DE BENEFICIARIS

En la sessió de l’Assemblea del 21 de desembre de 2010, es va acordar crear una derrama extraordinària de 3 euros a càrrec dels col·legiats que es genera per la defunció d’un/a company/a col·legiat/a, que s’abona pels col·legiats/es al rebut trimestral següent al de la defunció del company i que es lliura íntegrament a la/s persona/s (beneficiari/s) designada/s pel Col·legiat. Si manca el/s beneficiari/s, l’ajut es dona al/s hereu/s del company difunt que hagi/n acceptat l’herència.

Acord de l’Assemblea:

Crear una derrama extraordinària de tres euros (3 €) a càrrec dels veterinaris col·legiats, que es generarà per la defunció de cada col·legiat. Aquesta quantitat s’abonarà pels col·legiats en el rebut trimestral següent a que tingui lloc la defunció. L’import recaptat serà íntegrament lliurat al/s beneficiari/s designat/s pel col·legiat. En el cas que manqui la designació l’import serà lliurat al/s hereu/s del difunt que hagi/n acceptat l’herència.

Designació de beneficiari/s:

Els col·legiats que vulgueu designar el/s beneficiari/s d’aquest ajut heu d’enviar al COVB l’original del formulari de designació de beneficiari de l’ajut per defunció signat amb fotocòpia del carnet de col·legiat/a al COVB, o presentar-lo personalment a les oficines del COVB.