COVB

Serveis a veterinaris

Assessorament jurídic

Departament Jurídic del COVB
Elena Oller Sautès – Advocada
ICAB Núm. 27.498

depjuridic@covb.cat

 

ASSESSORAMENT A LES PERSONES COL·LEGIADES

El Departament jurídic del COVB ofereix defensa i assessorament a les persones col·legiades en relació a la constitució i funcionament de societats veterinàries, temes derivats de l’exercici de la professió veterinària com reclamacions extrajudicials i judicials en diferents vies, tràmits davant l’Administració, condicions de contractes de lloguer i traspassos, ordres de cessament o inspeccions i sancions contra els centres veterinaris.

Reclamacions dels usuaris de la medicina veterinària derivades de l’actuació professional, dels honoraris professionals, i dels drets i deures en general del veterinari i del client (historial clínic, canvi de veterinari, etc…).

Gestió de medicaments veterinaris: condicions legals per la tinença de medicaments de la farmaciola veterinària, condicions dels diferents tipus de recepta, registres de medicaments i responsabilitats legals en la prescripció i cessió de medicaments.

Obligacions deontològiques Veterinàries: drets i deures en general del veterinari i del client (historial clínic, informes i certificacions veterinàries, canvi de veterinari),  dret a acceptar i rebutjar encàrrecs professionals, dubtes sobre eutanàsies o agressions entre animals o a persones.

Assessorament i suport per complir amb la obligació de denunciar les sospites de maltractament animal i per procurar els mitjans necessaris per protegir els animals de les conductes castigades per la normativa vigent en matèria de protecció dels animals i els casos d’intrusisme professional.

Reclamacions de morosos: pressupost, full de reconeixement de deute, cartes intimidatòries, etc. i documents obligatoris en l’exercici clínic: fulls de consentiment informat i pressuposts.

Obligacions dels veterinaris en matèria de consum.

 

ASSESSORAMENT EN LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE SOCIETATS VETERINÀRIES

  • Assessorament sobre els diversos tipus de societats professionals Veterinàries, civils i mercantils, requisits i tràmits per la seva constitució: Estatuts. Especial consideració de la normativa reguladora de les societats professionals tenint en compte les especialitats de la/s activitat/s concreta/s que realitzarà la societat i el principi d’exclusivitat.
  • Tràmits davant l’Administració local per a l’obertura d’establiments: legalització municipal d’activitats, llicència d’obres, gestió de residus sanitaris, tinença de rajos X, etc.

Aquestes consultes, en ocasions, s’atenen conjuntament amb les assessores de clínica d’animals de companyia que informen a les persones col·legiades.