COVB

Serveis a veterinaris

Assessorament fiscal i laboral

Els temes que s’hi poden adreçar són:

·  Consultes en matèria fiscal o tributària en relació als impostos de l’IRPF, de l’IVA, de Societats o en relació a l’Alta Censal d’Activitats o de la tarifa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i altres temes relacionats no mencionats de forma expressa.

·  Les relacions laborals, contractació laboral, modalitats contractuals, extinció i suspensió del contracte de treball, conveni col·lectiu, retribució i salari, seguretat social, IRPF, calendari laboral, jornada de treball, festius, permisos, descansos i altres temes relacionats no mencionats de forma expressa.

·  El règim general de la Seguretat Social que afecta els empresaris i treballadors i el Règim Especial dels Treballadors Autònoms, camp d’aplicació, afiliació, cotització, prestacions de la SS, maternitat, paternitat, incapacitat temporal, recaptació i altres temes o qüestions relacionats no mencionats de forma expressa.

Les persones interessades hauran de contactar amb l’assessor a través d’un dels següents canals:

·  Per telèfon, trucant al 93 467 44 67, entre les 9 i les 14h, i demanant per Ana García (Fiscal) o Javier Moyano (Laboral).

·  Per correu electrònic, escrivint a CanalVeterinari@sellaresga.com i indicant a l’Assumpte “Consulta fiscal COVB” o “Consulta laboral COVB”.

Aquesta adreça, creada recentment per a donar resposta a les nombroses qüestions traslladades pels professionals veterinaris en relació a la COVID-19, quedarà des d’ara com a adreça única per a canalitzar totes les consultes fiscals i laborals de les persones col·legiades del COVB a Sellarès Assessors.

Les respostes a les consultes seran ateses en un termini de 24 a 48 hores, per telèfon o per correu electrònic.

Fitxa dels serveis de consultoria fiscal i laboral de Sellarès Assessors