COVB

Serveis a particulars

Document de traspàs de microxip a l’AIAC

Aquest document serveix per a donar d’alta a l’AIAC, l’arxiu català, un microxip que està registrat en una altra comunitat autònoma que forma part de la REIAC, la xarxa espanyola.

Cal aportar la següent documentació:

  1. Si el propietari que es vol inscriure a l’AIAC és el mateix que el que figura a l’arxiu de procedència: Fotocòpia del document acreditatiu del registre en l’arxiu de procedència  i la seva firma en el document de traspàs.
  2. Si el propietari que es vol inscriure a l’AIAC és diferent del que figura a l’arxiu de procedència: Fotocòpia del document acreditatiu del registre en l’arxiu de procedència i l’original del document que acrediti la cessió de l’animal, signat pels dos propietaris: l’antic i el nou, així com la fotocòpia del DNI de tots dos. Finalment, tant el veterinari que rep la documentació com el nou propietari hauran de signar el document de traspàs.

Tota aquesta documentació s’ha d’enviar per correu a l’AIAC.

Al web de la REIAC es pot comprovar si un xip hi està registrat, i conèixer l’arxiu de procedència: www.reiac.es

Documents adjunts

Sol·licitud Traspàs