Medicina del comportamiento

Un gos de raça Pastor Alemany, mascle sencer, 4 anys i 38 kg viu amb una família composta per dos adults i dos fills en un habitatge unifamiliar amb jardí. El gos ha començat a amenaçar i grunyir al fill menor.   DATA: de l’1 de setembre al 30 d’octubre (durada 5h)   PONENT: Rosana Álvarez Bueno   […]

Medicina del comportamiento en Pequeños Animales (Online)

Un gos de raça Pastor alemany, mascle sencer, 4 anys i 38 kg viu amb una família composta per 2 adults i dos fills de 18 i 15 anys en un habitatge unifamiliar amb jardí. El problema pel qual acudeix a consulta és que recentment ha començat a amenaçar i grunyir el fill menor, i […]

Redes Sociales I. Estrategia y gestión de Facebook para negocios veterinarios

Primera part d'un cicle de cursos dedicats a les xarxes socials i a la seva importància per al negoci veterinari. El curs està dividit en una part tècnica per aprendre com crear una pàgina a Facebook, com publicar i com crear anunci, i una part estratègica per a aprendre a analitzar el teu client ideal, […]

50€

Bases y fundamentos de la pericia veterinaria en materia de responsabilidad profesional veterinaria

Aquest curs desenvolupa la metodologia pericial en l'àmbit de la responsabilitat professional del veterinari en el seu exercici. Es donaran pautes per poder configurar de forma correcta un informe pericial.   DATA: del 13 de setembre al 25 d'octubre de 2022 (10 hores)   PONENT: Alfredo Fernández Álvarez   PROGRAMA: Veure programa   PREU: 50€

50€

Jornadas GO REDAPORC, Bioseguridad en explotaciones porcinas y su influencia en el consumo de antibióticos

Aquestes 4 jornades de seminaris dedicades a la Bioseguretat a explotacions porcines i la seva influència en el consum d'antibiòtics estan treballades des del Grup Operatiu REDaPORC, promocionades per diferents estaments i avalades pel Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya.   DATA: 22 y 27 de setembre, 4 y 6* de octubre, de 17:00-18:30 h.   […]

Bienestar durante el transporte de rumiantes y porcino

El curs repassa les fases principals del transport i descriu les principals pràctiques. Explicarà els problemes més importants de benestar i la seva relació amb la qualitat del producte final, quan els animals són transportats a l'escorxador.   DATA: del 27 de setembre al 8 de novembre (10 hores)   PONENT: Antonio Velarde Calvo   PROGRAMA: Veure programa […]

Máster en Clínica de Pequeños Animales

Les classes magistrals mostren els últims avenços en el diagnòstic i en el tractament de les malalties que podem veure diàriament a la clínica veterinària. A la part online presentem casos clínics reals amb el diagnòstic i el tractament que hem realitzat, així com, els resultats obtinguts posteriorment.   DATA: d’octubre 2022 a juny 2023, segons […]

Gestió emocional: Cura del benestar emocional del veterinari

La Fundació Galatea, dins del conveni de col·laboració amb el CCVC, ofereix un taller en tres sessions per promocionar recursos que ajudin a fer front a les dificultats presents i futures inherents a la seva tasca veterinària. Aquest taller es divideix en 3 sessions telemàtiques síncrones de 2 hores de durada cadascuna.   DATA: 7, 14 […]