COVB

Col·legi

Missió i valors

La primera associació veterinària de la província de Barcelona es va fundar l’any 1900, promoguda per la revista La Veterinària Catalana. Va ser l’embrió de l’actual Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), fundat el 1904, gràcies al Reial Decret de la Instrucció General de la Salut Pública que va autoritzar la constitució de col·legis oficials mèdics, farmacèutics i veterinaris. El primer president del Col·legi va ser Manuel Martínez, qui, quatre anys més tard, va cedir el lloc al científic i filòsof Ramon Turró. El primer local social es va situar al primer pis del número 22 del carrer Tallers de Barcelona.

Més d’un segle després, el COVB s’ha convertit en una institució plena i representativa de la professió veterinària a la província de Barcelona. Avui dia, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pel compliment dels seus fins:

Legalitat

L'ordenació de la professió veterinària dins el seu marc legal, en benefici de la societat i dels interessos generals de la professió, tot respectant les normes de la lliure competència.

Ètica

El control i la vigilància de l’exercici de la professió veterinària, tot facilitant el coneixement i compliment de l’ètica professional i les normes deontològiques, així com l’oferiment d’unes prestacions professionals de primera qualitat als col·legiats.

Investigació

La promoció de la formació i el perfeccionament professional, tot fomentant la investigació, el desenvolupament i la innovació científica i tecnològica.

Representació

La defensa dels interessos professionals dels col·legiats i l’exercici exclusiu de la representació de la professió.

Col·laboració

La col·laboració amb els poders públics perquè hi hagi consens sobre els aspectes que afecten la salut de les persones i dels animals, mitjançant la millora de la regulació i l’ordenació dels sectors ramader i alimentari, des de les fases de producció fins al consum.

Cuidem dels teus