COVB

Actualitat

Traspàs del 50% de Clínica Veterinaria a Barcelona

29/07/2022

Es traspasa el 50 % d’una clínica veterinària a Barcelona, al barri de Vilapicina, amb 30 anys de funcionament, per canvi d’activitat. Posibilitat d’adquirir l’altre 50 % a curt termini per jubilació. Molt bon preu, negociable. Interesats contactar amb Elisabeth: Teléfon 659697238 o elitynson@hotmail.com