COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB recorda que, per a exercir professionalment, cal estar col·legiat en la modalitat de veterinari exercent

08/06/2020

Des del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) es recorda als col·legiats que, per a exercir la professió, cal que estiguin col·legiats en la categoria de veterinari exercent i, per tant, han de fer les gestions pertinents.

Els veterinaris exercents han de tenir una assegurança que cobreixi els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer, derivats de l’exercici de la professió. Quan entren en aquesta modalitat de col·legiació, doncs, poden optar per contractar l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva. A més, tots els veterinaris en exercici estan obligats de disposar d’unes dades públiques, que es poden canviar o actualitzar per e-mail o a través del web del Col·legi.

La documentació per realitzar aquests canvis es pot trobar en aquests enllaços:

·         DESCARREGAR Instància.

·         DESCARREGAR Declaració de No incompatibilitat.

·         DESCARREGAR Qüestionari amb les dades del domicili profesional.

·         DESCARREGAR Document de Responsabilitat Civil.

·         DESCARREGAR Documents que acrediten el compliment de la legalitat en cada modalitat d’exercici.

A més, els veterinaris que exerceixin la clínica de petits animals han de tenir en compte diversos aspectes. Si ho fan en un centre registrat al Registre d’Activitats Veterinàries per a l’Exercici de la Clínica de Petits Animals, aportaran còpia del vincle contractual que els vincula amb el centre. Si ho fan a domicili, cal que es registrin prèviament al Registre d’Activitats Veterinàries per a l’exercici de la Clínica de Petits Animals. I, si ho fan en nuclis zoològics, han d’aportar còpia del vincle contractual que els vincula amb el nucli zoològic.

A més, els veterinaris responsables, per desvincular-se del centre, cal que signin la Baixa de Veterinari Responsable. I, els nous responsables, cal que completin l’Annex II.

Per qualsevol aclariment en aquestes qüestions, es pot contactar amb l’adreça covb@covb.cat.