fb  tw

portada

 

Els propers dies 10, 11, 12, 17 i 18 de novembre de 2017 s’impartirà al COVB un curs per obtenir el títol de Director d’instal·lacions de raigs X, que requereix la llei per a totes les persones que presten servei en les instal·lacions de raigs X de diagnòstic veterinari.

El curs l'impartirà l'empresa SC2 Formació (entitat homologada pel CSN segons Resolució de 26 de setembre de 1995) que compta amb un programa de cursos homologats i avalats per una llarga trajectòria.

Adjuntem informació del programa del curs, sol·licitud d’inscripció i recordem que aquesta formació es pot bonificar a través de la Fundació Tripartita (Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007).

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el departament de formació del COVB per telèfon al 93 211 24 66 o envia un correu electrònic a depformacio@covb.cat.

document adjunt
Accedeix al programa

 

inferior

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.- Av. República Argentina, 25 08023 Barcelona
Tel. 93.211.24.66 Fax: 93.212.12.08 covb@covb.cat · www.covb.cat