NORMATIVA COLEGIAL

 

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals.  DESCARGAR ARCHIVO PDF

 

RESOLUCIÓ JUS/3008/2015, de 17 de desembre, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, publicats al DOGC de 05.01.2016.  DESCARGAR ARCHIVO PDF

 

Reglament per a l’exercici professional en clínica d’animals de companyia aprovat per l’Assemblea General de Presidents d’11 de juliol de 2015 del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya.  DESCARGAR REGLAMENTO PDF DESCARGAR ANEXO 1 PDF DESCARGAR ANEXO 2 PDF

 

Reglamento de creación y funcionamiento del Comité de Protección de los Animales del COVB de 29 de junio de 2011.  DESCARGAR ARCHIVO PDF

 

RESOLUCIÓ JUS/1888/2008, de 10 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament de constitució i funcionament del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona DESCARGAR ARCHIVO PDF

 

Normas Deontológicas Comunes de la Profesión Veterinaria Catalana del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña de 27 de mayo de 2002.  DESCARGAR ARCHIVO PDF

 

Código Deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria aprobado por la Asamblea General del Consejo General de Colegios Veterinarios de España de 15 de diciembre de 2018  DESCARGAR ARCHIVO PDF