Notícies

Modificació de la legislació referent a espècies silvestres en protecció especial, espècies amenaçades i espècies exòtiques invasores

16 de Juny de 2020

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico treballa en l'Ordre per la qual es modifica l'annex del Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, i l'annex del Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores.

Llegir més >

Cronograma d’activació del mòdul de Registre d'Explotacions Ramaderes del Gestor Telemàtic Ramader

15 de Juny de 2020

Des de fa un temps, per part de la Subdirecció General de Ramaderia i, més específicament, per part del Servei d’Ordenació Ramadera, s’ha estat treballant en el desenvolupament del mòdul corresponent al Registre d’Explotacions Ramaderes del Gestor Telemàtic Ramader (GTR-RER), que substituirà a l’actual aplicació informàtica, SIR, en tot allò que fa referència al tràmit i gestió de les explotacions ramaderes catalanes.

Llegir més >

Nova versió del projecte de Reial Decret sobre normes bàsiques per a l'ordenació de granges avícoles

12 de Juny de 2020

Al mes de setembre de 2019 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va remetre als Col·legis veterinaris el projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen les Normes Bàsiques d'Ordenació de les Granges Avícoles (Versió Agost 2019).

Llegir més >

RDL 21/2020, de 9 de juny (BOE 10/06/2020) de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària per la COVID-19

11 de Juny de 2020

El dia 11 de juny entra en vigor el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Llegir més >