Notícies

El COVB ofereix un curs de preparació d’oposicions per cobrir noves places públiques veterinàries

26 de Setembre de 2018

L'Administració General de l'Estat i diverses comunitats autònomes han convocat o anunciat diferents oposicions veterinàries per al 2018. Al COVB s’està impartint un curs de preparació per facilitar la participació dels titulats veterinaris en les diferents convocatòries d’oposicions.

Llegir més >

El Consell actualitza la Cartilla Sanitària per incorporar dades del Passaport veterinari

26 de Setembre de 2018

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha actualitzat la Cartilla Sanitària dels animals de companyia per incorporar les dades del Passaport veterinari. La nova Cartilla Sanitaria del Consell, que es distribuirà progressivament a tots els centres veterinaris, és una eina important per al control de la salut i ara també permetrà consignar l’origen de les mascotes.

Llegir més >

Presentació del COVB als futurs graduats de la Facultat de Veterinària de la UAB

14 de Setembre de 2018

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha realitzat una sessió informativa per als estudiants dels últims cursos de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) coincidint amb l'inici de curs 2018-2019.

Llegir més >

Jornada tècnica per aprofundir en la tuberculosi en la fauna silvestre

20 de Setembre de 2018

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i el Centre de Recerca en Seguretat Animal (Cresa) organitzen una jornada tècnica dedicada a la tuberculosi en la fauna silvestre el dimecres 10 d’octubre a la Sala d’Actes de la Facultat de Veterinària de la Universitat d’Autònoma de Barcelona (UAB).

Llegir més >

L’Assemblea General del COVB ratifica les actuacions de la Junta de Govern i l’autoritza per emprendre accions legals

10 de Setembre de 2018

La Junta de Govern va detectar un problema financer greu arran d’una visita d’Hisenda a la seu col·legial el passat més de juliol. Els col·legiats i col·legiades ratifiquen les accions de la Junta de Govern i aproven donar suport a les accions legals per a la defensa dels interessos i el patrimoni del COVB, així com el rescabalament dels danys i perjudicis.

Llegir més >